ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ

  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 เอกสารประกอบการแจ้งลงทะเบียนพาณิชย์
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด
     หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     แบบคำขอจดทะเบียนดาวน์โหลด
     แบบคำร้องดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
     แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่พร้อมตัวอย่างดาวน์โหลด
     แบบขอแจ้งการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ดินดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอให้ซ่อมไฟสาธารณะดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอดูข้อมูลข่าวสารดาวน์โหลด
 สัญญาให้ที่ดิน
     แบบสัญญาดาวน์โหลด
     สัญญาให้ที่ดินดาวน์โหลด
 ระเบียบค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิก
     ระเบียบค่าตอบแทนผู้บริหาร สมาชิก อบต.2554ดาวน์โหลด
 ระเบียบการจ่ายเงินผู้พิการ
     ระเบียบการจ่ายเงินผู้พิการ2553ดาวน์โหลด
 ระเบียบการจ่ายเงินผู้สูงอายุ2552
     ระเบียบการจ่ายเงินผู้สูงอายุ2552ดาวน์โหลด
 พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2545
     พระราชบัญญัติการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545ดาวน์โหลด
 ระเบียบการเงิน อบต.
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของท้องถิ่น พ.ศ.2547ดาวน์โหลด
 ระเบียบประชุมสภาท้องถิ่น
     ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดดาวน์โหลด
 พรบ.การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
     พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ดาวน์โหลด
 พรบ.การสาธารณสุข
     พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535ดาวน์โหลด
 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
     พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ2542ดาวน์โหลด
 รธน.2550
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550ดาวน์โหลด
 พรบ สภาตำบลและ อบต.
     พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดาวน์โหลด
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.196.110.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 580,459

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะตั้งศูนย์วัฒนธรรมชาวกูยที่วัดบ้านตะเคียน
เห็นด้วยอย่างมาก
เห็นด้วย
เฉย ๆ
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
Tel : 044-069756  Fax : 044-069756
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.