ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ติดต่อเรา
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
ที่อยู่ 43 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
เบอร์โทรศัพท์ 0-4406-9756
เบอร์โทรสาร 0-4406-9756
เว็บไซต์ : www.samrongthaplocal.go.th
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
E-mail : -
  พิกัดที่ตั้ง อบต. เส้นรุ้ง (ละติจูต)   14.99529462643851
เส้นแวง (ลองติจูต)    103.93758782763963
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
43 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
( โทร / โทรสาร 0-4406-9756 )

ติดต่อ
 
ชื่อ
 
นามสกุล
 
ที่อยู่
 
E-mail
 
โทรศัพท์
 
Fax
 
เรื่อง
 
รายละเอียด
 
Security Code 
   กรุณาใส่ตัวอักษรตามที่ปรากฎ

 
ลำดับที่ รายละเอียด
1
 ติดต่อเรื่อง :: ทั่วไป
 หัวข้อ ::  ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายละเอียด ::  เรียน ท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เสนอบริการจัดทำเว็บไซต์ และบริการด้าน Online Solution อื่นๆ www.eblothailand.com เป็นผู้ให้บริการด้าน Online Solution มานานกว่า 20 ปี เราให้บริการลูกค้า ทั้งงานเล็ก งานใหญ่ งานโครงการ หลากหลายรูปแบบ มากกว่าหมื่น เว็บไซต์ทั่วประเทศ สำหรับ อบต. ที่มีความประสงค์ต้องการทำเว็บไซต์ ยุค 5.0 ( ไม่ผูกขาดด้านโปรแกรม ) เราจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1. ให้คำปรึกษา ก่อนลงมือทำงาน เราต้องวิเคราะห์ให้ลูกค้าก่อนเสมอ 2. วางโครงสร้างหน้าเว็บ ให้รองรับมือถือ ให้รองรับอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ 3. การวางคอนเทนต์ที่เป็นระบบ ระเบียบ อ่านง่าย และ Google เก็บข้อมูลได้ง่าย 4. วาง Keywords หลังระบบ เพื่อให้การค้นหาจาก Google ทำได้ง่ายขึ้น 5. มีหลังระบบ ให้ผู้ใช้ระบบ บริหารจัดการข้อมูล ได้เองง่ายๆ ไม่ต้องจ้างตลอดเวลา 6. ลูกค้าจะได้ Source Code เอาไปพัฒนาเว็บ หรือทำแอพเพิ่มเติมได้ด้วย ในอนาคต 7. พื้นที่รองรับเว็บ 40 GB. ราคาเพียง 500 บาท / ปี + ค่า Domain อีกเพียงไม่กี่ร้อย 8. หากต้องการเปลี่ยน Template หน้าแรกใหม่ จ้างทำเพิ่มเติมได้ง่ายๆ ไม่ต้องรื้อระบบ 9. บริการหลังการขาย เราจะยังให้คำปรึกษาลูกค้า แบบซื่อสัตย์ และตรงไปตรงมา ขอรับตัวอย่าง และใบเสนอราคาเพิ่มเติม ติดต่อ คุณตูน Tel. & id line : 0969628978 ฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ เว็บ อบต. ยุค 5.0 ควรต้องมี ระบบรองรับมือถือ เพราะ Google เน้นให้ระบบรองรับมือถือ / ระบบ Intro / ระบบ Banner Slide / ระบบ News / ระบบ Article / ระบบ Gallery / ระบบ Download / ระบบ Contact / ระบบรองรับ Youtube / ระบบรองรับ Facebook + Tweeter + IG + Line + Google Map + Google statistic / ระบบรองรับ Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรารับงานทั่วประเทศ ( Tel + Mail + VDO Call + Meeting ถ้าสถานะการณ์ปกติ ) - ทำเว็บ ดูแลเว็บ - ทำเพจ ดูแลเพจ - ทำระบบ ดูแลระบบ - ทำสื่อ VDO และ e-learning - ทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ Best Regards, Bongkoch Phanamma ( TooN ) Tel. & ID Line 096-9628978 ; 085-5050555 E-mail : info@eblothailand.com Website : www.eblothailand.com ผลงาน : http://www.eblothailand.com/presentation.pdf
 

  โดย :  (mamata4444@gmail.com)
  วันที่ได้รับข้อความ : 20 เม.ย. 2563   โทร : 0969628978

2
 ติดต่อเรื่อง :: ทั่วไป
 หัวข้อ ::  สอบถามอัตราตำแหน่ง
 รายละเอียด ::  เรียน สอบถาม ตำแหน่ง นิติกร อบต สำโรงทาบ มีตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการว่างไหมคับ
 

  โดย :  (por1732@hotmail.come)
  วันที่ได้รับข้อความ : 12 ธ.ค. 2562   โทร : 094-5247415

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.